Vaatwassers

Art. 4193

Glazenspoelmachine Gastro M, Barline 35 Art. 4193

945 €
Art. 4058
Korting 25%

Vaatwasser voorlader Combisteel ENT VL-230 , 230 Volt Art. 4058

1499 € 1124 €
Art. 4061
Korting 25%

Vaatwasser voorlader Combisteel ENT VL-400 , 400 Volt Art. 4061

1550 € 1163 €
Art. 4059
Korting 25%

Vaatwasser voorlader Combisteel ENT VLA-230 incl. afvoerpomp , 230 Volt Art. 4059

1580 € 1185 €
Art. 4062
Korting 25%

Vaatwasser voorlader Combisteel ENT VLA-400 incl. afvoerpomp , 400 Volt Art. 4062

1665 € 1249 €
Art. 4060
Korting 25%
Art. 4063
Korting 25%
Art. 4183

Vaatwasmachine Gastro M, DW50, 230V Art. 4183

1601 €
Art. 4184

Vaatwasmachine Gastro M, DW51, 400V Art. 4184

1655 €
Art. 4064
Korting 25%

Vaatwasser doorschuiver Combisteel ENT DS-400 , 400 Volt Art. 4064

2380 € 1785 €
Art. 2685

Glazenspoelmachine Rhima DR39 Art. 2685

1815 €
Art. 4191

Vaatwasmachine Gastro M, DW50 Special, 230V Art. 4191

1844 €
Art. 4065
Korting 25%
Art. 4192

Vaatwasmachine Gastro M, DW51 Special, 400V Art. 4192

1913 €
Art. 2686

Glazenspoelmachine Rhima DR39s Art. 2686

2055 €
Art. 2687

Glazenspoelmachine Rhima DR40 Art. 2687

2135 €
Art. 2690

Voorlader Rhima DR49 Art. 2690

2140 €
Art. 4165

Voorlader Rhima DWASH T50 Art. 4165

2140 €
Art. 2689

Glazenspoelmachine Rhima DR40s Art. 2689

2360 €
Art. 2691

Voorlader Rhima DR50, 230 Volt Art. 2691

2600 €
Art. 2739

Voorlader Rhima DR50, 400 Volt Art. 2739

2600 €
Art. 2692

Voorlader Rhima DR50s, 230 Volt Art. 2692

2840 €
Art. 2740

Voorlader Rhima DR50s, 400 Volt Art. 2740

2840 €
Art. 2693

Voorlader Rhima DR50 PLUS, 230 Volt Art. 2693

3050 €
Art. 2741

Voorlader Rhima DR50 PLUS, 400 Volt Art. 2741

3050 €
Art. 2702

Glazenspoelmachine Rhima Optima 400 PLUS Art. 2702

3055 €
Art. 2688

Glazenspoelmachine Rhima DR40E PLUS Art. 2688

3085 €
Art. 2694

Voorlader Rhima DR50i, 230 Volt Art. 2694

3100 €
Art. 2742

Voorlader Rhima DR50i, 400 Volt Art. 2742

3100 €
Art. 2704

Glazenspoelmachine Rhima Optima 500 PLUS, 230 V Art. 2704

3515 €
Art. 2737

Glazenspoelmachine Rhima Optima 500 PLUS, 400 Volt Art. 2737

3515 €
Art. 2695

Voorlader Rhima DR50iS, 230 Volt Art. 2695

3570 €
Art. 2743

Voorlader Rhima DR50iS, 400 Volt Art. 2743

3570 €
Art. 2697

Voorlader Rhima DR52E Art. 2697

3610 €
Art. 2705

Glazenspoelmachine Rhima Optima 500s PLUS, 230 Volt Art. 2705

3720 €
Art. 2738

Glazenspoelmachine Rhima Optima 500s PLUS, 400 Volt Art. 2738

3720 €
Art. 2696

Voorlader Rhima DR50i PLUS, 230 Volt Art. 2696

3725 €
Art. 2744

Voorlader Rhima DR50i PLUS, 400 Volt Art. 2744

3725 €
Art. 2709

Doorschuifmachine Rhima DR59 Art. 2709

3860 €
Art. 2699

Voorlader Rhima DR52Es Art. 2699

3880 €
Art. 2700

Voorlader Rhima DR53E PLUS Art. 2700

3935 €
Art. 2711

Voorwasmachine Rhima PRM6 Art. 2711

3945 €
Art. 2698

Voorlader Rhima DR52E PLUS Art. 2698

3950 €
Art. 2701

Voorlader Rhima Optima 400 HR PLUS Art. 2701

4050 €
Art. 2707

Voorlader Rhima WD4 PLUS, 230 Volt Art. 2707

4140 €
Art. 2746

Voorlader Rhima WD4 PLUS, 400 Volt Art. 2746

4140 €
Art. 2703

Glazenspoelmachine Rhima Optima 500 HR PLUS, 230 Volt Art. 2703

4210 €
Art. 2745

Glazenspoelmachine Rhima Optima 500 HR PLUS, 400 Volt Art. 2745

4210 €
Art. 2712

Voorwasmachine Rhima PRM7 Art. 2712

4260 €
Art. 2717

Pannenwasmachine Rhima DR145E PLUS Art. 2717

4525 €
Art. 2706

Voorlader Rhima WD4 HR PLUS, 230 Volt Art. 2706

4910 €
Art. 2748

Voorlader Rhima WD4 HR PLUS, 400 Volt Art. 2748

4910 €
Art. 2710

Doorschuifmachine Rhima DR60i PLUS Art. 2710

5005 €
Art. 2718

Pannenwasmachine Rhima DR165E PLUS Art. 2718

6925 €
Art. 2708

Doorschuifmachine Rhima Optima 600 HR PLUS Art. 2708

7030 €
Art. 2713

Doorschuifmachine Rhima WD6 PLUS Green Art. 2713

7400 €
Art. 2715
Art. 2720

Pannenwasmachine Rhima DR180E PLUS Art. 2720

7890 €
Art. 2714

Doorschuifmachine Rhima WD7 PLUS Green Art. 2714

7900 €
Art. 2716
Art. 2722

Pannenwasmachine Rhima DR265E PLUS Art. 2722

8755 €
Art. 2719

Pannenwasmachine Rhima DR180E HR PLUS Art. 2719

9975 €
Art. 2721

Pannenwasmachine Rhima DR265E HR PLUS Art. 2721

10830 €
Art. 2724

Pannenwasmachine Rhima DR365E PLUS Art. 2724

10875 €
Art. 2723

Pannenwasmachine Rhima DR365E HR PLUS Art. 2723

12945 €

Leasen. Iets voor u?

De aandacht binnen het bedrijfsleven voor leasing van apparatuur neemt steeds meer toe. Zeker nu leasemaatschappijen ook hierbij steeds vaker beheers- en risico componenten uit handen nemen van de ondernemer. Daarnaast kunnen goede leaseconstructies lucratieve fiscale voordelen opleveren.
Ook RHIMA kan met leasing een perfecte en overzichtelijke oplossing leveren voor de financiering van uw apparatuur tegen een gunstig gecalculeerde leaseprijs. Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn voor u? Lees voor meer informatie onderstaande informatie, of bel ons voor een afspraak:

RHILEASE brochure

Er zijn twee leasevormen:
1. Operational Lease
2. Financial Lease.

Deze vormen onderscheiden zich in economische benadering en flexibiliteit.

1. Operational Lease:

Operational Lease in het kort:


* Feitelijke huurovereenkomst, dus geen eigen investering.
* Geen aantasting van uw liquiditeiten, ook niet voor de B.T.W..
* Objectfinanciering, dus alleen het leaseobject is van de leasemaatschappij.
* Off-balance, waardoor er geen negatieve invloeden op uw solvabiliteit ontstaan.
* Economisch risico van het object bij leasemaatschappij.
* Leasetermijnen worden uit de cashflow van het object voldaan.
* Perfekte budgettering leasetermijnen mogelijk.
* Kosten van plaatsing en aansluiting zijn inbegrepen.
* Alle kosten voor preventief en curatief onderhoud komen voor rekening van RHIMA, dus ook arbeidsloon, voorrijkosten en onderdelen (uitgezonderd onoordeelkundig gebruik of foutieve bediening).
* Beïnvloeding van kosten (en uw fiscale positie) middels flexibele leasetermijnen.

De Operational lease (of huur) vorm biedt optimale mogelijkheden om de financiering van uw apparatuur vlot en rendabel te laten verlopen. Bij deze leasevorm is er feitelijk sprake van een huurovereenkomst. Hierbij is niet het eigendom, maar het economisch gebruik van uw apparaten relevant. U bent dus gebruiker van het apparaat. RHIMA pleegt namens u de investering tegen de condities die u met RHIMA bent overeengekomen. Desgewenst kunt u vooraf een koopoptie of doorlease of huuroptie na afloop van het leasecontract met RHIMA afspreken, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Operational lease biedt u veel creatieve ruimte
Door een creatieve benadering van de leaseconstructie in relatie tot de financiële situatie van uw bedrijf kan uw fiscale positie worden geoptimaliseerd. Doordat de leasetermijnen volledig fiscaal aftrekbaar zijn kan de hoogte hiervan uw netto resultaat beïnvloeden. RHIMA kan hierop inspelen middels een lease calculatie en -constructie, welke is gebaseerd op uw specifieke omstandigheden.

RHIMA kan door de kennis van de markt vaak vooraf calculeren met een goede restwaarde. Hierbij behoudt u altijd nog het recht om zelf te kopen tegen een vooraf vastgestelde koopoptie. Bij de leasevorm behoeft u de B.T.W. zelf niet voor te schieten.
RHIMA betaalt de volledige investering, inclusief de B.T.W.


Welke uitwerking heeft Operational Lease?
Voor de leasetermijnen ontvangt u maandelijks een factuur verhoogd met de B.T.W. De netto leasetermijnen boekt u geheel als kosten op de exploitatierekening. De investering wordt niet op de balans geactiveerd zodat er geen balansverlenging optreedt.
Dit laat de financiële positie en solvabiliteit van uw onderneming ongemoeid. Uw kredietwaardigheid verandert door deze constructie dus niet.


2. Financial Lease:

Financial Lease in het kort:


* Meestal 100% financiering van uw investering.
* Geen aantasting van uw liquiditeiten of kredietruimte.
* Recht op investeringsaftrek blijft bestaan.
* Objectfinanciering (alleen leaseobject is onderpand).
* Leasetermijnen worden uit cashflow (object) voldaan.
* Optimalisering van kostprijsberekening.
* Eigendomsoverdracht leaseobject na einde looptijd voor symbolisch bedrag van € 1,-.
* Kosten van plaatsing en aansluiting zijn niet inbegrepen.
* Kosten voor onderhoud, herstel en vervanging van onderdelen zijn voor rekening van klant.
* Verlengt uw balans, waardoor een negatieve invloed op de solvabiliteit ontstaat.
* De B.T.W. dient te worden voldaan uit eigen middelen.

Financial lease heeft eigenlijk het karakter van een geldlening. U kunt investeren zonder een beroep te doen op uw eigen middelen. Middels zogenaamde verpanding geeft u het betreffende object in zekerheid aan RHIMA, totdat u uw verplichtingen uit het leasecontract volledig bent nagekomen. Het volledige eigendom verkrijgt u daarna tegen betaling van een symbolisch bedrag van € 1,-.

Het economisch eigendom van het object ligt gedurende de leaseperiode bij uw bedrijf. Dat wil zeggen dat de nieuwe investering op de balans van uw onderneming wordt geactiveerd. De constante waarde van het lease-contract wordt als schuld op uw balans gepassiveerd, evenals bij een lening. De volledige B.T.W. van de investering voldoet u vooraf uit eigen middelen.
Uiteraard kunt u deze, indien u B.T.W.-plichting bent, weer bij de fiscus terugvorderen. Bij zogenaamde non-profit instellingen kan de B.T.W. worden meegeleast.


Welke uitwerking heeft financial Lease?
De leasetermijnen worden administratief gesplitst in rente en aflossing. De rente wordt als kosten ten laste van de exploitatierekening gebracht, evenals de afschrijving op het lease-object. Bij Financial Lease ontstaat, evenals bij een investering die u geheel uit eigen middelen voldoet, een zogenaamde ‘verlenging’ van uw balans. Deze heeft een nadelige uitwerking op de vermogenspositie (solvabiliteit) van de onderneming. Vooral indien uw bedrijf gebruik maakt van het z.g. bankkrediet kan dit ten aanzien van acceptatie en tarief bij uw bank nadelig uitwerken. Daarnaast wordt Financial Lease op de balans beschouwd als schuld. Indien u recht heeft op investeringsaftrek, dan kunt u deze bij Financial Lease claimen.